تحویل موقت 6ایستگاه از پروژه تهویه ودفع دود مترو اصفهان توسط شرکت تابیران
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
با تلاش خستکی ناپذیر پرسنل اجرایی شرکت تابیران 6ایستگاه از پروژه تهویه ودفع دودمترو اصفهان تحویل کارفرما (شرکت قطار شهری اصفهان) گردید. بیشتر...
تحویل موقت قسمتی از پروژه مترو مشهد توسط شرکت تابیران
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران درتاریخ 1396/05/10تجهیزات مربوط به پست میانی 1 تحویل کارفرما ( شرکت قطار شهری مشهد )گردید. بیشتر...
واگذاری عملیات اجرایی ساختمان اداری_فرهنگی منطقه آزاد اروند به شرکت تابیران
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
واگذاری عملیات اجرایی ساختمان اداری_فرهنگی منطقه آزاد اروند به شرکت تابیران بیشتر...
کسب رتبه برتر شرکت تابیران در ارزیابی سالانه ستاد اقاه نماز بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
کسب رتبه برتر شرکت تابیران در ارزیابی سالانه ستاد اقامه نماز بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیشتر...