سایر فعالیتها

شرکت تابیران با توجه به بیشینه پیمانکاری در عرصه های سازندگی کشور ، علاوه بر انجام فعالیت در شاخه های اصلی نظیر برق ، نیروگاه ، تاسیسات مکانیکی ، احداث پست های فشار قوی و خطوط انتقال نیرو ، توانمندیهای تخصصی خود را در زمینه های زیر به اثبات رسانده و موجبات کسب رضایتمندی کارفرمایان مربوطه را فراهم آورده است :

₋ تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی

₋ تجهیزات ابزار دقیق چاههای نفت

₋ مخازن نفتی ₋

افزایش راندمان نیروگاه

₋ انرژ ی های نو و تجدید پذیر

₋ طراحی و اجرای سیستمهای آب شیرین کن صنعتی

₋ سیستم های کنترل مرکزی ساختمان ( BMS ) ، تجهیزات کنترل صنعتی و سیستم های حفاظتی

₋ احداث و توسعه گلخانه و تجهیزات گلخانه ای

₋ احداث پل و تقاطع های غیر همسطح

پروژه های انجام شده در زمینه سایر فعالیتها
بهینه سازی و تسهیلات سرچاهی گورزین قشم ( کارفرما : شرکت نفت مناطق مرکزی )