قطارهای شهری (مترو)

یکی از مهمترین پارامترهای حیاتی در استفاده از سیستم قطار شهری ( مترو ) ، سیستم تهویه در شرایط عادی و دفع دود در شرایط اضطراری می باشد ؛ که کلیه ایستگاههای مترو طبق استاندارد می بایست به سیستم فوق مجهز بوده و دارای اهمیت به سزایی در ساخت و بهره برداری از مترو می باشد . شرکت تابیران با داشتن کادر متخصص و مجرب در این مهم ، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه طراحی ، مهندسی ، شبیه سازی ، تدارکات ، نصب و راه اندازی سیستم های تهویه و دفع دود ، پست های کششی ، سیستم اعلام و اطفاء حریق ، سیستم OCS ، سیستم سیگنالینگ و نازک کاری ایستگاههای مترو و تونل های ارتباطی در ایران می باشد . این شرکت با رعایت ضوابط زیست محیطی ، در حال حاضر مشغول اجرای سیستم تهویه و دفع دود خط 1 قطار شهری اصفهان که شامل 20 ایستگاه و تونل های ارتباطی و 22 ایستگاه قطار شهری شیراز و تونل های ارتباطی می باشد . همچنین این شرکت تهیه و اجرای سیستم تهویه و دفع دود 3 ایستگاه خط 2 قطار شهری تهران را به صورت EPC ، نازک کاری 2 ایستگاه قطار شهری شیراز و تهیه و اجرای پست های کششی قطار شهری مشهد را در کارنامه کارهای انجام شده خود دارد .

پروژه های انجام شده در زمینه قطارهای شهری (مترو)
تجهیزات الکتریکی و کنترلی ( کارفرما : قطار شهری مشهد )
( کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) )
نازک کاری ، معماری و تاسیسات ایستگاه های قطار شهری ( کارفرما : قطار شهری شیراز )