خطوط نیرو و پستهای برق

شرکت تابیران یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی از سطوح 20 تا 400 کیلو ولت می باشد . این شرکت بیش از 2000 کیلو متر خطوط انتقال نیرو در نقاط مختلف کشور اجرا نموده و همچنین نصب بیش از 15 پست فشار قوی را در کشور به عهده داشته است .

پروژه های انجام شده در زمینه خطوط نیرو و پستهای برق
تهیه و نصب پست 230 کیلو ولت چشمه خوش ( کارفرما : شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی ( OEID ) )
احداث خط و پست ( کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه نفت )
احداث پست های 63/20 کیلو ولت ( کارفرما : برق منطقه ای فارس )
احداث پست های 132/33 کیلو ولت ( کارفرما : سازمان توسعه نیشکر و صنایع جانبی )