امکانات و تجهیزات

۱- تجهیزات کامل کارگاهی ( کاروان ، کانتینر و ... )
۲- دیزل ژنراتور با ظرفیت های مختلف
۳- تجهیزات اجرای خطوط انتقال نیرو ( دستگاههای وینچ و ترمز ، موتورهای پرس و ... )
۴- تجهیزات و امکانات پیشرفته IT
۵- سیستم های مخابراتی و ارتباطی مدرن
۶- وسائط نقلیه و ماشین آلات سبک و سنگین
۷- تجهیزات الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی مرتبط