آگهی پیمانکار برق ، مکانیک و ابنیه مشهد
۱۴۰۰/۰۸/۰۸
شرکت تابیران در نظر دارد جهت اجرای تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی و ابنیه پروژه ساختمان باب الجواد مشهد به صورت مجزا اقدام به انتخاب پیمانکار... بیشتر...
مناقصه عمومی
۱۴۰۰/۰۴/۲۶
شرکت تابیران در نظر دارد جهت اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه مهرشهر کرج اقدام به انتخاب پیمانکار نماید. بیشتر...
اخذ گواهینامه تعهد به تعالی
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
شرکت تابیران در راستای تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM موفق به دریافت نشان تعهد به تعالی گردید. بیشتر...
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تابیران
۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به گزارش روابط عمومی شرکت تابیران مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت تابیران در مورخ 1397/04/12 برگزار گردید. بیشتر...