خطوط نیرو و پستهای برق

در اين بخش مختصری از اطلاعات مربوط به پروژه های عمده انجام شده توسط شرکت تابيران ارائه شده است.

پروژه های انجام شده

تهیه و نصب پست 230 کیلو ولت چشمه خوش (EPC)
موضوع: تهیه و نصب پست 230 کیلو ولت چشمه خوش و 14 دستگاه پست 33 کیلو ولت و 110 کیلومتر خط انتقال 33 و 230 کیلو ولت در منطقه مرزی پایدار و پایدار غرب استان ایلام
تاریخ اجرا: 1382 تا 1385
موقعیت: استان ایلام شهرستان دهلران
کارفرما: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی ( OEID )
احداث خط و پست (EPC)
موضوع: عملیات احداث خط و پست 63 کیلو ولت جهت برق رسانی به مخازن بتنی گوره
تاریخ اجرا: 1387 تا 1389
موقعیت: استان بوشهر شهرستان گوره
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
احداث پست های 63/20 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث پست های 63/20 کیلو ولت استان های فارس و بوشهر
تاریخ اجرا: 1371 تا 1371
موقعیت: بوشهر
کارفرما: برق منطقه ای فارس
احداث پست های 132/33 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث پست های 132/33 کیلو ولت امیرکبیر ودهخدا
تاریخ اجرا: 1378 تا 1379
موقعیت: اهواز
کارفرما: سازمان توسعه نیشکر و صنایع جانبی
احداث پست های 63/33 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث پست 63/33 کیلو ولت خاش
تاریخ اجرا: 1373 تا 1376
موقعیت: استان سیستان و بلوچستان شهرستان خاش
کارفرما: برق منطقه ای سیستان بلوچستان
احداث پست های 132/33 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث پست های 132/33 کیلو ولت خیبر بهبهان
تاریخ اجرا: 1381 تا 1382
موقعیت: بهبهان
کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
خط انتقال 63 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه خط انتقال 63 کیلو ولت اسلام آباد گیلان غرب
تاریخ اجرا: 1361 تا 1363
موقعیت: استان ایلام گیلان غرب اسلام آباد
کارفرما: برق منطقه ای غرب
احداث خطوط 63 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث خطوط 63 کیلو ولت تک مداره سقز - دیواندره
تاریخ اجرا: 1366 تا 1369
موقعیت: استان کردستان
کارفرما: برق منطقه ای غرب
احداث خط انتقال 230 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث خط انتقال 230 کیلو ولت دو مداره اردبیل - تقی دیزج
تاریخ اجرا: 1371 تا 1373
موقعیت: استان آذربایجان شرقی
کارفرما: برق منطقه ای آذربایجان شرقی
احداث خط انتقال 20 کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث خط 20 کیلو ولت و پستهای توزیع محوطه
تاریخ اجرا: 1379 تا 1379
موقعیت: سلفچگان
کارفرما: منطقه آزاد سلفچگان
احداث خط انتقال 132کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث خط انتقال 132کیلو ولت بافت - شاهماران با پایه 16 متری بتنی
تاریخ اجرا: 1379 تا 1380
موقعیت: استان کرمان
کارفرما: برق منطقه ای کرمان
احداث خط انتقال 400کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه احداث خط انتقال 400کیلو ولت تیران و چهلستون حد فاصل شلیل کارون3
تاریخ اجرا: 1380 تا 1381
موقعیت: استان چهارمحال بختبیاری و خوزستان
کارفرما: برق منطقه ای اصفهان
خط انتقال 20 کیلو ولت ()
موضوع: پروژه تامین کالا ، تجهیزات و اجرای پروژه های توسعه و احداث خطوط توزیع در مناطق برق شهریار ، کرج ، ملارد و مهرشهر
تاریخ اجرا: 1386 تا 1387
موقعیت: استان البرز
کارفرما: برق منطقه ای غرب استان تهران
احداث خط انتقال 230کیلو ولت (PC)
موضوع: پروژه خرید و احداث خط انتقال 230کیلو ولت پست اردکان به کارخانه الکترود گرافیتی
تاریخ اجرا: 1385 تا 1387
موقعیت: استان یزد
کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران

پروژه های در حال اجرا

پروژه فولاد خوزستان (EPC)
موضوع: پروژه عملیات توسعه و نوسازی پست 33/6.6 کیلو ولت شماره 9 فولاد خوزستان